Gallergrindar är ett bra komplement till andra inbrottsskydd.  En gallergrind finns i olika utföranden, tre vanliga modeller är enkelgrind, pargrind och vikgrind. Tillverkare brukar kunna anpassa grinden för att tillgodose speciella önskemål vad gäller form, färg och framförallt storlek.  Som inbrottsskydd kan grinden räcka många gånger för att stoppa tjuven. Investeringen är mycket låg jämfört med andra alternativa sätt att skydda sig mot tjuven.  Priset på gallergrindar brukar starta vid 10 tkr.

En gallergrind kan man även köpa begagnad utan att vara rädd för att få sämre skydd.

Det du ska vara medveten om är att om du ska välja mellan säkerhetsdörr och gallergrindar så har säkerhetsdörrar andra fördelar som att de skyddar mot ljud och rök/brand samtidigt som de är ett kraftfullt inbrottsskydd