Allt om säkerhetsdörrar

Vad är en säkerhetsdörr?

En säkerhetsdörr är en dörr, oftast ytterdörr och tamburdörr, med RC3 eller RC4. Svaret på frågan ”Vad är en säkerhetsdörr?” är till viss del enkel att förklara, men ska man ge ett mer utförligt svar så finns det flera vinklingar. Det är vanligt att tänka sig säkerhetsdörren som en dörr av stål med syfte att skydda mot inbrott och andra former av oönskat intrång, men idag behöver man inte se skillnaden på en vanlig dör och säkerhetsdörr om man inte ser närmare på dörren och dess egenskaper. Säkerhetsdörren skyddar framförallt mot inbrott men även mot brand och oönskat ljud.

Den moderna säkerhetsdörren skiljer sig inte utseendemässigt så mycket från en vanlig tamburdörr, den behöver åtminstone inte det. För många bostadsrättsföreningar har säkerhetsdörren varit ett självklart val, speciellt när det handlar om lägenheter. Att välja en inbrottssäkerhets dörr RC 3 eller RC 4 är dock inte lika självklart för villaägaren.