Säkerhetsdörrar

VAD ÄR EN SÄKERHETSDÖRR?

En säkerhetsdörr är en dörr, oftast ytterdörr och tamburdörr, med RC3 eller RC4. Svaret på frågan ”Vad är en säkerhetsdörr?” är till viss del enkel att förklara, men ska man ge ett mer utförligt svar så finns det flera vinklingar. Det är vanligt att tänka sig säkerhetsdörren som en dörr av stål med syfte att skydda mot inbrott och andra former av oönskat intrång, men idag behöver man inte se skillnaden på en vanlig dör och säkerhetsdörr om man inte ser närmare på dörren och dess egenskaper. Säkerhetsdörren skyddar framförallt mot inbrott men även mot brand och oönskat ljud.

Den moderna säkerhetsdörren skiljer sig inte utseendemässigt så mycket från en vanlig tamburdörr, den behöver åtminstone inte det. För många bostadsrättsföreningar har säkerhetsdörren varit ett självklart val, speciellt när det handlar om lägenheter. Att välja en inbrottssäkerhets dörr RC 3 eller RC 4 är dock inte lika självklart för villaägaren.

KLASSNING OCH SÄKERHETSKLASSER

Den standard som gäller idag är EN 1627 som även kallas SS-EN 1627 i Sverige. Det är en europeisk standard som ersatt de nationella standarder som funnits tidigare. Standarden utgår från de hotbilder och typer av inbrottstjuvar som finns. Det finns olika så kallade säkerhetsklasser som förkortas RC (Resistance Class), från RC1 till RC 6. Den största skillnaden benämns vara mellan RC 3 och RC 4, kanske de två vanligaste säkerhetsklasserna för säkerhetsdörrar i Sverige.

INBROTTSKLASSNING

Det man ska kunna kräva av en säkerhetsdörr är att de ska ha minst RC 3, allra helst RC 4 enligt SS-EN 1627.

Säkerhetsdörrarna testas av exempelvis Stöldskyddsföreningen eller Sveriges Provnings. och Forskningsinstitut. De är dessutom certifierade av Svensk Brand och säkerhetscertifiering.

RC 3, som även benämns som inbrottsklass 3, tastas under 15 min med en så kallad effektiv angreppstid på tre minuter. Det handlar om åverkan med mindre verktyg som skruvmejsel och hammare, även kilar och liknande.

RC 4, inbrottsklass 4, har en testtid på 30 minuter och 10 minuter effektiv angreppstid. Det handlar om försök till inbrott är tjuven tar större risker och har mer tid. Det gäller åverkan med såg, hammare, yxa, mejslar och borrmaskin (batteri). RC 4 är alltså betydligt säkrare än RC 3.

LJUDKLASSNING

En bra säkerhetsdörr stänger ute oljudet. Normalt oljud i trappuppgången når alltså inte in i lägenheten.

Det finns olika ljudklasser och den vanligaste för säkerhetsdörrar är 35dB. Ställer man högre krav på ljudisolering ska dörren klara både 40 och 45 dB. Dessa krav är lämpliga för att gälla lägenheter med öppen planlösning. I vissa fall ställs ännu högre krav och då kan det vara exempelvis krav på att klara 50 dB.

Vid klass 25 dB kan man höra ett normalt samtal, även vad som sägs. Vid ljudklass 30 dB kan man höra samtalet men inte vad som sägs, vid 35 dB kan man höra delar av samtalet vid ”förhöjd” nivå. Vid ljudklass på 40 dB kan man inte lyssna av samtal och ej heller störas av exempelvis skrik. Vid en så hög ljudklass som 50 dB kan det mänskliga örat inte uppfatta vare sig rop eller skrik utanför dörren.

BRANDKLASSNING

Tamburdörrar ska vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter. Detta är enligt svensk lag och det gäller såväl nya dörrar och sådana som byts ut i flerfamiljehus. Mer om detta finns angivet i Boverkets byggregler, BBR. Leverantören ska kunna visa typgodkännandebevis där brandklass, brandgastäthetsklass och var dörren typgodkänts ska framgå tydligt.

Alla dörrar av den typ som beskrivits ovan, ifall det är nyinstallerade dörrar, ska vara brandgastäthetsklassade. Det handlar om att dörrarna ska skydda från exempelvis giftig rör. Röken är farligare än eldslågorna och det är röken som skadar värre. Testet som genomförs testar dörrens täthet vid olika tryckskillnader och temperaturer.

Torteroloere.se blir torterolo.se

Alla som någonsin försökt att komma till Torterolo & Re´s webbplats vet hur svårt det varit att skriva adressen. Den rätta var www.torteroloere.se och åtminstone jag behövde alltid minst ett par försök på mig. Tack och lov grep Google in och rättade för annars hade [...]

Säkerhetsdörrarna förtjänar en blogg

Finns det verkligen en endaste anledning till att blogga om något såpass nischat som säkerhetsdörrar? Ja det anser vart fall vi och därför var det inte en sekunds tvekan att starta en blogg här på saekerhetsdorrar.se och självklart också skriva med fokus på inbrottssäkra dörrar. [...]