Säkerhetsdörrar Stockholm

Säkerhetsdörrar Stockholm klass 3 och 4 från Woodsteel

Vad är en säkerhetsdörr?

I alldaglig tal är en säkerhetsdörr en dörr där tillverkaren vidtagit åtgärder för att göra dörren svår att bryta upp eller på annat sätt är konstruerad för att förhindra skador av olika slag. Det senare kan till exempel involvera egenskaper som försvårar spridning av eld eller giftiga gaser. Rent tekniskt krävs en certifiering för att en dörr ska få kallas för en säkerhetsdörr. Innan du köper en dörr är det alltså därför viktigt att du ser till att den är certifierad enligt de etablerade standarder som finns. Den moderna säkerhetsdörren skiljer sig inte utseendemässigt så mycket från en vanlig tamburdörr, den behöver åtminstone inte det. För många bostadsrättsföreningar har säkerhetsdörren varit ett självklart val, speciellt när det handlar om lägenheter. Att välja en inbrottssäkerhets dörr RC 3 eller RC 4 är dock inte lika självklart för villaägaren. En bra källa för dig som vill veta mer är säkerhetsdörr.eu

Säkerhetsdörr i äldre trapphus
Modern tamburdörr, klass 4, som utseendemässigt smälter in i miljön i ett äldre trapphus.

Vilka standarder finns för inbrottsklassade dörrar?

En säkerhetsstandard tilldelas en dörr efter att olika praktiska tester utförts på den. När det gäller inbrott handlar det om att dörren ska kunna stå emot ett inbrytningsförsök under en viss tid, men också klara av ett visst tryck utan att ge vika. De absolut vanligaste säkerhetsdörrarna på marknaden klassas någonstans mellan två och fyra på en skala. Rent tekniskt brukar dessa olika nivåer benämnas som RC 2, RC 3 och RC 4.Nedan kommer en kortare redogörelse för vad de olika nivåerna innebär. Beskrivningarna är aningen förenklade sammanfattningar, men ger dig ändå en idé om vad du kan förvänta dig i form av motståndskraft för de olika säkerhetsnivåerna.

  • RC 2: Innebär att en “inbrottstjuv” försökt bryta sig in genom dörren med mindre verktyg som skruvmejslar och hammare, och att dörren stått emot i minst 15 minuter.
  • RC 3: Här har istället inbrytningen pågått i 20 minuter, varav effektiv angreppstid är fem minuter. Kortfattat har inkräktaren försökt att bryta sig in med kraftig åverkan.
  • RC 4: Det här är den säkraste av de vanliga modellerna på marknaden. Här har angreppet pågått i ca 30 minuter. Inkräktaren har till exempel använt sig av såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin för att försöka ta sig in. Trots det har dörren har stått emot.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att du som vill ha en säkerhetsdörr som bäst håller oinbjudna gäster borta, bör välja en dörr som uppfyller kraven för RC 4.

Hur väljer man rätt dörr?

När du bestämt dig för att installera en säkerhetsdörr har du många val framför dig. Dels handlar det om att välja rätt säkerhetsnivå, samt att bestämma vilka andra skyddande egenskaper som du vill att din dörr ska besitta. Men även val som har med estetik och samspel med den övriga interiören i fastigheten att göra, är såklart minst lika viktiga.

Att välja rätt säkerhetsdörr handlar om att väga samman flera faktorer.

Inventera dina säkerhetsbehov

Anledningarna till att installera säkerhetsdörrar är ofta många och varierande. En del gör det som en direkt reaktion på ett inbrott eller inbrottsförsök, medan andra gör det i förebyggande syfte, för att avskräcka tjuvar från att försöka ta sig in. För ytterligare en grupp kan det istället handla om att få ned sin försäkringspremie och betala mindre till försäkringsbolaget varje månad. Installationen av en ny säkerhetsdörr sköts bäst av en fackman.Innan du bestämmer dig för vilken dörrtyp du ska välja, bör du alltså själv inventera dina säkerhetsbehov. Ibland kan det också vara en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på mer om vad de rekommenderar för just din bostad eller ditt företag. Hanterar din verksamhet brandfarligt material? Då kan det till exempel vara viktigt att din dörr är brandklassad. Detsamma gäller alla de andra aspekterna som har med skydd att göra. Låga priser är i detta sammanhang kanske inte den säkraste lösningen.

Rätt material

En vit dörr är inte bara vit. Färger finns i många olika nyanser och med olika finisher. En dörr som är matt ger ett helt annat intryck än en som är glansig. På samma sätt kan en dörr ha en rad olika träslag. I en hel del fastigheter kommer en kraftig ekdörr att passa bättre, medan en metallisk yta kan fungera bra i andra. Det är du som väljer.

Rätt stil

Stilen är också viktig, och alla byggnader har en stil som på många sätt bör vara utgångspunkten för de estetiska valen. Om fastigheten som du ska installera en säkerhetsdörr i är från det förra sekelskiftet, kan en rustik trädörr passa. Men om byggnaden är byggd i modernistisk stil, finns risken att samma dörr kommer att kännas malplacé. Tveka inte att ta råd av experter, såsom specialister på säkerhetsdörrar, inredningsdesigners och arkitekter. Du vet väl om att nya säkerhetsdörren kan ersätta den gamla dörren med samma utseende och stil.

Woodsteel säkerhetsdörrar Stockholm

Woodsteel är ett svenskt företag med en erfarenhet av dörrar och säkerhetslösningar som sträcker sig över många decennier. Företaget representerar dörrtillverkaren Torterolo & Re, samt låstillverkaren Mottura, på den nordiska marknaden. Båda dessa producenter är internationellt kända för sina högkvalitativa produkter. Dessutom erbjuder Woodsteel säkerhetsdörrar under eget varumärke som är särskilt anpassade för den svenska marknaden.

Woodsteel guidar sina kunder genom hela processen, från idé till slutförd installation. Alla dörrmodeller som säljs via företaget är certifierade och godkända enligt RC3 och RC 4. Dörrarna är därmed fullt utvecklade säkerhetsdörrar som garanterat kommer att bjuda på stort motstånd för den som olovligen försöker ta sig in. Utöver hög säkerhet erbjuder också Woodsteel många val vad gäller utförande, och speciallösningar är lite av företagets specialitet. Det viktiga är att du ska få precis den dörr som du önskar. Vi erbjuder olika material.Tveka inte att kontakta Woodsteel med dina frågor och funderingar gällande våra nya säkerhetsdörrar.

Woodsteel säkerhetsdörrar i Stockholm
Woodsteel Säkerhetsdörrar i Stockholm med Showroom där du bland annat hittar dörrar från Torterolo & Re, klass 4.

Vilka andra fördelar har säkerhetsdörren?

Trots att de flesta associerar säkerhetsdörrar med att göra det svårare för inbrottstjuvar att ta sig in, finns det också många andra fördelar med en dessa.

Brandskydd

Många säkerhetsdörrar är brandklassade. Det innebär att de kan komma att spela en avgörande roll för att förhindra spridning av en eld. För att en dörr ska räknas som brandklassad och därmed betecknas som en branddörr bör generellt tre olika egenskaper vara uppfyllda.

  • Dörren ska vara isolerande för att förhindra temperaturökningar.
  • En brandklassad dörr måste sluta tätt. Det är viktigt eftersom det förhindrar att rök och giftiga gaser sprider sig.
  • En brandklassad där ska alltid vara anpassad utefter lokalen som den är installerad i.

Värme

Eftersom en säkerhetsdörr oftast är bättre isolerad än en vanlig dörr, håller den också effektivt ute kyla. En säkerhetsdörr kan därför, i jämförelse med en äldre och tunnare dörr, dra ned dina elkostnader. Det gäller inte minst om du bor i hus eller villa.

Ljud

En säkerhetsdörr är också effektiv mot att förhindra ljud från att ta sig in i bostaden eller lokalen. Även det beror på de isolerande egenskaperna. Om du till exempel bor i ett hus där många människor springer i trapphuset, eller din dörr vetter ut mot en vältrafikerad gata, kan en säkerhetsdörr ge en betydligt tystare inomhusmiljö.

Lukt

Sist men inte minst bidrar även en säkerhetsdörr till att hålla ute lukter och avgaser som ibland kan påverka inomhusmiljön mer än man tror.Sammanfattningsvis finns det alltså många fördelar med att skaffa en säkerhetsdörr, utöver att den gör det svårare för inbrottstjuvar att ta sig in.

Gör intresseanmälan för offert

Är du intresserad av att veta mer om vilken säkerhetsdörr vi kan erbjuda er? Här kan du gå vidare för att få en offert.

Test

Mer om klassning och säkerhetsklasser

Den standard som gäller idag är EN 1627 som även kallas SS-EN 1627 i Sverige. Det är en europeisk standard som ersatt de nationella standarder som funnits tidigare. Standarden utgår från de hotbilder och typer av inbrottstjuvar som finns. Det finns olika så kallade säkerhetsklasser som förkortas RC (Resistance Class), från RC1 till RC 6. Den största skillnaden benämns vara mellan RC 3 och RC 4, kanske de två vanligaste säkerhetsklasserna för säkra dörrar i Sverige.

Lägenhetsinbrott via tamburdörr
Bilden ovan illustrerar pågående inbrott via en vanlig dörr som enkelt kan forceras.

Inbrottsklassning

Det man ska kunna kräva av dörrarna är att de ska ha minst RC 3, allra helst RC 4 enligt SS-EN 1627. Dörrens konstruktion är avgörande.Säkerhetsdörrarna testas av exempelvis Stöldskyddsföreningen eller Sveriges Provnings. och Forskningsinstitut. De är dessutom certifierade av Svensk Brand och säkerhetscertifiering.RC 3, som även benämns som inbrottsklass 3, med total testtid under 15 min med en så kallad effektiv angreppstid på tre minuter. Det handlar om åverkan med mindre verktyg som skruvmejsel och hammare, även kilar och liknande. Detta är vanligast klassningen av dessa två.RC 4, inbrottsklass 4, har en testtid på 30 minuter och 10 minuter effektiv angreppstid. Det handlar om försök till inbrott är tjuven tar större risker och har mer tid. Det gäller åverkan med såg, hammare, yxa, mejslar och borrmaskin (batteri). RC 4 är alltså betydligt säkrare än RC 3.

Ljudklassning

En bra och inbrottssäker dörr stänger ute oljudet. Normalt oljud i trappuppgången når alltså inte in i lägenheten.Det finns olika ljudklasser (ljudreducerande klasser) och den vanligaste för säkerhetsdörrar är 35dB. Ställer man högre krav på ljudisolering ska dörren klara både 40 och 45 dB. Dessa krav är lämpliga för att gälla lägenheter med öppen planlösning. I vissa fall ställs ännu högre krav och då kan det vara exempelvis krav på att klara 50 dB.Vid klass 25 dB kan man höra ett normalt samtal, även vad som sägs. Vid ljudklass 30 dB kan man höra samtalet men inte vad som sägs, vid 35 dB kan man höra delar av samtalet vid ”förhöjd” nivå. Vid ljudklass på 40 dB kan man inte lyssna av samtal och ej heller störas av exempelvis skrik. Vid en så hög ljudklass som 50 dB kan det mänskliga örat inte uppfatta vare sig rop eller skrik utanför dörren.

Brandklassning

Tamburdörrar ska vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter. Detta är enligt svensk lag och det gäller såväl nya dörrar och sådana som byts ut i flerfamiljehus. Mer om klassning av brandskydd finns angivet i Boverkets byggregler, BBR. Leverantören ska kunna visa typgodkännandebevis där brandklass, brandgastäthetsklass och var dörren typgodkänts ska framgå tydligt.Alla dörrar av den typ som beskrivits ovan, ifall det är nyinstallerade dörrar, ska vara brandgastäthetsklassade. Det handlar om att dörrarna ska skydda från exempelvis giftig rör. Röken är farligare än eldslågorna och det är röken som skadar värre. Testet som genomförs testar dörrens täthet vid olika tryckskillnader och temperaturer.

Smart och elektroniskt lås till din lägenhetsdörr

Nu finns det ett smart lås som passar din lägenhetsdörr. Det förändrar inte utseendet på dörrens utsida mot trapphuset och det är enkelt att installera utan stora ingrepp.

Du hittar mer information om smart lås på doorsmart.se.

Det är en bra lösning för säkerhetsdörrar.

Installera säkerhetsdörr

Allt fler väljer att installera säkerhetsdörrar i Stockholm. både i privatbostäder, företagslokaler och bostadsrättsföreningar. Det handlar inte enbart om att skydda en fastighet från oinbjudna gäster. En säkerhetsdörr kan också spela en avgörande roll när det kommer till att fungera som brandskydd, dessutom stänger den ute oönskad lukt och oväsen. Att installera en säkerhetsdörren är idag långt ifrån en komplicerad process, så länge man anlitar professionella hantverkare. Här hittar du all grundläggande information som du behöver för att göra ett informerat val.

HAr din BRF en underhållsplan? En underhållsplan för BRF är viktig för att få bättre kontroll över kostnader för kommande renoveringsarbeten. Det kan vara trapphusrenovering där säkerhetsdörrar kan ingå.